Partnerler kategorisi hakkında

Bu kategori Hipcall’un partnerlik sistemiyle ilgili konuların tartışılması için açılmıştır.